De Caninsulin® VetPen® is een stap voorwaarts voor de behandeling van suikerziekte bij de hond en de kat.

 

Verlaagt de drempel bij de diereigenaar om te behandelen

Eenvoudig en snel caninsulin® toedienen 

Nauwkeurig doseren

 

Klik op de instructievideo voor meer informatie. 

Behandeling van suikerziekte

De behandeling van suikerziekte gebeurt door middel van het toedienen van insuline. Hiervoor wordt over het algemeen gebruik gemaakt van het middel Caninsulin® . Het doel is de hoeveelheid insuline in het bloed zo hoog te krijgen dat de cellen netjes hun voorraadje suiker kunnen krijgen, maar dat er wel voldoende suiker in het bloed achterblijft. Dit gebeurt door middel van dagelijkse injecties. Zowel bij honden als katten moet 2 keer per dag een dosis Caninsulin® worden gegeven. De dierenarts bepaalt met hoeveel insuline gestart wordt. Omdat niet bekend is hoeveel insuline er nog aanwezig is en hoeveel precies nodig is, wordt de suikerspiegel de eerste tijd regelmatig gecontroleerd en zo nodig wordt de dosering Caninsulin® bijgesteld. Dat bijstellen moet in kleine stapjes gebeuren. U zult de eerste tijd na de diagnose dus regelmatig terug moeten naar de dierenarts voor controle van de suikerspiegel. Als eenmaal de juiste hoeveelheid Caninsulin® is bepaald dan is het advies om 4 maal per jaar de suikerspiegel te blijven controleren.