6 WEKEN: PUPPYENTING, HONDENZIEKTE EN PARVO

9 WEKEN: PARVO, WEIL, PARA-INFLUENZA EN BORDETELLA

12 WEKEN: COCKTAIL (PARVO, HONDENZIEKTE, LEVERZIEKTE, WEIL)

1 JAAR: COCKTAIL, PARA-INFLUENZA EN BORDETELLA

2 JAAR: WEIL, PARA-INFLUENZA EN BORDETELLA

3 JAAR: WEIL, PARA-INFLUENZA EN BORDETELLA

4 JAAR: COCKTAIL (PARVO, HONDENZIEKTE, LEVERZIEKTE, WEIL)

DAARNA

DE 2 OPEENVOLGENDE JAREN WEER WEIL, PARA-INFLUENZA EN BORDETELLA  EN HET 3E JAAR WEER DE COCKTAIL

Aanvullende entingen:

RABIES-VACCINATIE (HONDSDOLHEID) WORDT GEADVISEERD OMDAT WIJ IN DE GRENSSTREEK WONEN. DEZE VACCINATIE IS VERPLICHT WANNEER DE HOND MEE NAAR HET BUITENLAND GAAT.
VANAF EEN LEEFTIJD VAN 12 WEKEN KAN DIT WORDEN TOEGEDIEND.
HET VACCIN WERKT 3 JAAR EN DAAROM HOEFT DIT VACCIN MAAR 1 KEER IN DE 3 JAAR TOEGEDIEND TE WORDEN

PIRODOG (PIROPLASMOSE) WORDT GEADVISEERD WANNEER DE HOND MEE OP VAKANTIE GAAT NAAR ZUID EUROPA.
HET VACCIN KAN WORDEN TOEGEDIEND VANAF EEN LEEFTIJD VAN 5 MAANDEN.