Het meest optimale behandelingsschema begint met ontwormen voordat de pups/kittens met uitscheiden van eieren beginnen.

PUPS:
Op de leeftijd van 2 weken voor de eerste keer, vervolgens elke 2 weken tot 12 weken oud. Vervolgens maandelijks tot de pups ½ jaar oud zijn.Vanaf dat moment 4 maal per jaar.

Wanneer u een nieuwe pup krijgt ( meestal 8-9 wkn oud ): 3 maal met een tussenpoze van 2 wkn ontwormen. Vervolgens maandelijks tot en met een leeftijd van een ½ jaar. Vanaf dat moment 4 maal per jaar.

Ook de moeder dient extra ontwormd te worden: 14 dagen na de geboorte en 4 weken na de geboorte.

VOLWASSEN HOND:
Minimaal 4 x per jaar ontwormen (iedere 3 maanden ontwormen)