KITTENS:
Op een leeftijd van 4 weken moeten de kittens voor het eerst ontwormd worden. Daarna elke 2 weken tot de kittens 12 weken oud zijn. Vervolgens maandelijks tot de kittens een ½ jaar oud zijn. Vanaf dat moment 4 maal per jaar.

Ook de moeder dient extra ontwormd te worden, 14 dagen na de geboorte en 4 weken na de geboorte.

Wanneer u een nieuw kitten krijgt ( meestal 6-8 wkn oud ): 3 maal met een tussenpoze van 2 wkn ontwormen. Vervolgens maandelijks tot en met een leeftijd van een ½ jaar. Vanaf dat moment 4 maal per jaar.


VOLWASSEN KAT:
Iedere 3 maanden ontwormen ( m.a.w. 4 maal per jaar )