(versie 25 mei 2018)

Dierenkliniek Drakenmolen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dierenkliniek Drakenmolen:
Lokatie Hoensbroek: Laervoetpad 2, 6432PA, Hoensbroek, Tel. 045-5215745
Lokatie Brunssum: Vijverlaan 11, 6443BA, Brunssum, Tel. 045-5253715
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals: uw factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:
• Om met u te kunnen communiceren betreffende uw huisdier
• Om uw huisdier op te roepen voor vaccinatie of controlebezoeken
• Om u op de hoogte te houden van eventuele acties
• Om bv een condoleance bericht o.i.d. te sturen
• Om u een factuur te kunnen sturen
• Om informatie betreffende uw dier door te geven aan een collega dierenarts (spoeddienst)


Minderjarigen

Dierenkliniek Drakenmolen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij verwijderen dan deze informatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor ons werk ( doorverwijzing naar specialist/laboratorium of verslag van een behandeling in avond-/weekenddienst of voor de verzekering van uw huisdier) of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Dierenkliniek Drakenmolen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: IDEXX Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen ivm veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie!) redenen. Dit is een cloud-based programma. IDEXX Animana gebruikt de aangeboden date wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Cookies

De website van Dierenkliniek Drakenmolen gebruikt geen cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Drakenmolen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.